Project

Ontkleving op aanvraag van adhesieven door middel van snelle dynamische chemie

Code
3S010321
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Chemical characterisation of materials
    • Synthesis of materials
    • Macromolecular and materials chemistry not elsewhere classified
    • Organic chemical synthesis
Trefwoorden
Op aanvraag ontbinden
 
Projectomschrijving

Adhesieven zijn alomtegenwoordig in materialen en beïnvloeden ons dagelijkse leven, zoals erkend door de continue globale groei van de adhesieven markt. En toch liggen uitdagende tijden in het verschiet. Het ontwerpen van aanpasbare adhesieven die toelaten het kleven om te keren, is namelijk zeer gewenst, daar het aantrekkelijk is om de demontage van componenten, hun structurele reparatie, verwijdering en recyclage te vergemakkelijken. Het doel van het huidige voorstel is om twee strategieën te ontwikkelen voor het snel, op aanvraag ontkleven van drie industrieel relevante klassen thermohardende adhesieven, nl. polyurethanen, acrylaten en epoxyharsen. We zullen enerzijds gebruik maken van geschikte reactieve additieven die kunnen worden geactiveerd om de polymeerketens te splitsen, en anderzijds van reactieve verdunners die de vereiste dynamische covalente verbindingen introduceren in het adhesief. Belangrijk hierbij is dat de onthechtingsstrategieën betrouwbaar, toegankelijk bij relatief lage temperatuur en acceptabel snel (seconden tot minuten) moeten zijn. Onze benaderingen steunen op twee intern ontwikkelde en industrieel inzetbare chemieplatformen die op aanvraag kunnen worden geactiveerd om te ontkleven. De implementatie van de vooropgestelde strategieën wordt verondersteld een belangrijke stap voorwaarts te zijn in de verdere ontwikkeling van thermohardende adhesieven, hetgeen zou kunnen bijdragen tot de maatschappelijke uitdaging van materiaalrecyclage.