Project

Nieuwe geïntegreerde biorefinaire concepten voor een koolstofneutrale bio-economie (NIBCON

Acroniem
NIBCON
Code
179K05620
Looptijd
01-01-2020 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
    • Reacting systems
    • Chemical kinetics and thermodynamics
    • Modelling, simulation and optimisation
Trefwoorden
koolstofneutraal Lignine
 
Projectomschrijving

Algemeen doel: Het project NIBCON beoogt de succesvolle introductie van unieke biogebaseerde primaire bouwstenen in toekomstige Vlaamse en Europese chemische industrieën, om de overgang naar een koolstofneutrale circulaire bio-economie te bevorderen. Het project is gebouwd rond inventieve, op lignocellulose gebaseerde RCF-bioraffinage en downstream scheidingstechnologie. De ambitie van NIBCON is om deze technologie op een geïntegreerde manier verder te ontwikkelen met het oog op ecologische duurzaamheid, technische schaalbaarheid en economische haalbaarheid.