Project

Ontwerp en bouw van een nieuwe implanteerbare piëzo-elektrische micropomp voor de behandeling van lymfoedeem