Project

Revolutie van slaapdiagnostiek en gepersonaliseerde gezondheidszorg op basis van digitale diagnostiek en therapie mits integratie van gezondheidsdata

Acroniem
SLEEP REVOLUTION
Code
41B03421
Looptijd
01-03-2021 → 28-02-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
    • Health, education and welfare economics
  • Medical and health sciences
    • Respiratory medicine
Trefwoorden
Slaap Slaapapneu Vragenlijst Levenskwaliteit
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De Somnologie groep van de Dienst voor Respiratoire Ziekten van UZ Gent heeft zich geëngageerd om een leidende rol op te nemen bij de ontwikkeling van een nieuwe, innovatieve benadering van slaapstoornissen in het algemeen en obstructieve slaapapneu (OSA) in het bijzonder. Een dergelijke benadering dringt zich op omdat is gebleken dat OSA en andere slaapstoornissen heterogene aandoeningen zijn die zich onder de vorm van verschillende fenotypes kunnen manifesteren en die vaak ook overlappen. De ontwikkeling van een nieuwe, uitgebreide questionnaire voor de typering van slaapstoornissen dringt zich op.  De constellatie van onderzoekseenheden in het Sleep Revolution consortium biedt een unieke mogelijkheid om dit nieuw instrument te ontwikkelen en te valideren.

 
Rol van UGent
Het creëren van een nieuwe patiënt-gerapporteerde uitkomstmaat (PROM) voor het beoordelen van slaapstoornissen bij klinische patiënten. De nieuwe vragenlijst zal uitgebreid zijn en alle aspecten van slaap en slaapstoornissen omvatten, evenals indices van het functioneren overdag. Het instrument valideren met betrekking tot interne consistentie, test-hertestbetrouwbaarheid en andere meeteigenschappen De PROM beschikbaar maken voor klinisch onderzoek