Project

Viraal glycoproteïne gB-geïnduceerde NFκB activatie als een potentieel doelwit voor de ontwikkeling van antivirale middelen en/of vaccins tegenover alfaherpesvirus infecties.

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
pseudorabiësvirus alfaherpesvirus glycoproteïne B NFKB antivirale middelen vaccins varken
 
Projectomschrijving

Alphaherpesvirussen omvatten wijdverspreide en belangrijke pathogenen van mens en dier. Voor verschillende menselijke (bijvoorbeeld herpes simplex-virus) en veterinaire (bijvoorbeeld paarden herpesvirus 1) alfaherpesvirussen is er een dringende behoefte aan (verbeterde) vaccins en ruimte voor nieuwe antivirale middelen.
Herpesvirussen hebben een zorgvuldig uitgebalanceerde interactie met hun gastheercel ontwikkeld, inclusief verschillende interacties met het intracellulaire communicatiesysteem, de zogenaamde signaleringsnetwerken. Een zeer belangrijk signaleringsnetwerk, dat ook betrokken is bij het activeren van het immuunsysteem dat het lichaam beschermt tegen infecties, is het NFκB-signaleringsnetwerk.
De kandidaat van de huidige aanvraag heeft zeer recent een nieuwe interactie ontdekt van de varkensalfaherpesvirus-pseudorabiës (PRV, nauw verwant aan HSV) met het NFκB-signaleringsnetwerk. Deze interacties bestaan ​​uit NFκB-activering door het geconserveerde virale glycoproteïne gB. In het huidige project zal de kandidaat onderzoeken in welke celtypen van de gastheer deze gB-NFκB-signalering is geactiveerd, het mechanisme dat ten grondslag ligt aan deze gB-NFκB-signalering en de gevolgen van deze gB-NFκB, zowel voor het virus als voor de gastheer. Daarnaast zal hij onderzoeken waarom een ​​succesvol PRV-vaccin (Bartha) verminderde expressie van gB en verminderde activatie van NFκB vertoont. Al deze gegevens zullen van nut zijn om te bepalen of het interfereren met deze gB-NFκB-signaleringsas mogelijk potentieel heeft voor het ontwerp van toekomstige alfaherpesvirusvaccins en antivirale middelen.