Project

Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, 1795-2015

Looptijd
01-04-2012 → 31-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Metalaw
Trefwoorden
belgische justitie systeem
 
Projectomschrijving

Het onderzoek naar "Justitie in relatie tot de samenleving" is een groeiend domein. Vaak ontbreekt er echter een multidimensionale aanpak binnen de sociale wetenschappen. Bouwend op de ervaringen en resultaten van een vorig IUAP-project over "Justitie & Samenleving" (IUAP P6/01), dat belangrijke lacunes in de kennis van de Belgische nationale gerechtelijke geschiedenis aanpakte vanuit een top-down en institutioneel perspectief, breidt het huidige project de blik verder uit om het thema van de relaties tussen Justitie en bevolkingen te bestuderen vanuit een interdisciplinair lange-termijn perspectief, waarbij de periode van 1795 tot op heden wordt behandeld.