Project

ICENUW (Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work) Implementatie van een samenwerkingssysteem in een Europees Netwerk tegen Zwartwerk

Code
160C0111
Looptijd
03-03-2010 → 02-03-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
sociale fraude administratieve samenwerking zwartwerk sociale inspectiediensten
 
Projectomschrijving

Het project omvat het uitwerken van een mogelijk Europees kader voor samenwerking in de strijd tegen zwartwerk. Sociale fraude is een fenomeen dat veelvuldig grensoverschrijdend is. Het bestrijden van deze fraude door de verschillende bevoegde inspectiediensten, is echter een moeilijke opgave, die geconfronteerd wordt met verschillende praktische en juridische problemen. Deze studie stelt een onderzoek in naar al deze problemen en onderzoekt de mogelijkheid om een ruimer Europees kader te ontwerpen, ter bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude.