Project

Kwalitatieve drugmonitor in Turnhout

Looptijd
25-08-2015 → 31-03-2016
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
drugmonitor
 
Projectomschrijving

Het stadsbestuur wilt een nauwkeurig en betrouwbaar beeld hebben over de aard

en de omvang van het drugsfenomeen met het oog op het bepalen van beleidsprioriteiten, de

planning van adequate interventies, en op langere termijn een evaluatie van het beleid. Een

kwalitatieve analyse is van groot belang voor een gefundeerd en onderbouwd lokaal drugsbeleid.

Ten behoeve van haar drugsbeleid beslist de stad Turnhout daarom door een onafhankelijke

wetenschappelijke equipe informatie te laten verzamelen op het lokale niveau door middel van een

doorgedreven lokale kwalitatieve drugmonitor.