Project

Controlesysteem voor rioolwater ter detectie van synthetische drugslaboratoria.

Acroniem
microMole
Code
41G08915
Looptijd
01-09-2015 → 28-02-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • General chemical and biochemical engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
rioleringswater amfetamine biosensor
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van een prototype controlesysteem dat toelaat om amfetamine-type middelen (ATM) te detecteren in stedelijke omgeving. Een sensor systeem zal geinstalleerd worden in het rioleringsnetwerk en zal rioleringswater controleren op de aanwezigheid van componenten die wijzen op de productie van ATM. Dit prototype dient te voldoen aan de wettelijke regelingen omtrent surveillance.