Project

Wateropname via de bladeren als mitigerende strategie tegen droogte onder verhoogde CO2-concentraties in beuk (Fagus sylvatica L.)