Project

Microbieel beheer van ongewenste geurstoffen in drinkwater.

Code
3S006921
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Community ecology
  • Microbiomes
  • Aquatic chemistry
  • Environmental management
 • Engineering and technology
  • (Waste)water treatment processes
Trefwoorden
Esthetische drinkwaterkwaliteit
 
Projectomschrijving

Het verzekeren van de kwaliteit van drinkwater wordt over het algemeen als een belangrijk onderwerp beschouwd. Deze kwaliteit wordt beïnvloed door fysisch-chemische en microbiële processen tijdens de opslag en distributie van drinkwater. Drinkwater is immers niet steriel en microbiële hergroei en omzettingen van organische componenten in het water kunnen leiden tot geurklachten, wat een groot probleem is voor drinkwaterleveranciers. Het doel van dit project is om een verklaring te vinden voor deze ongewenste geuren en om een proactieve microbiële screeningsmethode te ontwikkelen. In samenwerking met verschillende drinkwaterleveranciers zullen monsters van distributienetwerken worden verzameld. In een eerste deel zullen deze monsters worden onderworpen aan een microbiële en analytische analyse om correlaties te onderzoeken tussen microbiële, (fysico)chemische parameters en geurcomponenten. Deze componenten zijn voornamelijk vluchtige organische stoffen die gekenmerkt worden door een lage geurdrempel. Dit geeft aan dat de ontwikkeling van meettechnieken om deze lage concentraties te bepalen een noodzaak is. Ten tweede zal de vorming van ongewenste geurcomponenten geïnduceerd worden om meer specifiek de microbiële eigenschappen van de biofilm te bepalen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van geurcomponenten. Het uiteindelijke doel is om microbiële indicatoren te identificeren en inhibitiemethoden te ontwikkelen om de productie van ongewenste geurcomponenten te voorkomen.