Project

Naar een nieuwe aanpak om het herstelpotentieel van graslanden te evalueren: het gebruik van vegetatiespectra om fosforbeschikbaarheid in de bodem af te leiden