Project

24-uurs gedragingen bij klinische populaties

Code
BOF/STA/201909/018
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Rehabilitation sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
klinische populaties fysieke activiteit 24-uurs context sedentair gedrag type 2 diabetes gezonde levensstijl gezondheidsbevordering door bewegen slaap
 
Projectomschrijving

Het gezondheidsbevorderende effect van fysieke activiteit bij gezonde mensen is reeds talloze keren aangetoond. Naast gezonde populaties hebben ook klinische populaties baat bij voldoende beweging en een fysiek actieve levensstijl, bijvoorbeeld om hun ziektebeeld onder controle te houden of soms zelfs te verbeteren. Daarnaast is het zo dat onderzoek naar fysieke activiteit zich vroeger steeds richtte op het individuele gedrag. Sinds kort heeft er een shift in onderzoek plaatsgevonden, waarbij er niet meer gekeken wordt naar fysieke activiteit apart, maar naar fysieke activiteit binnen de context van 24 uur. Alle gedragingen die men uitvoert binnen één volledige dag, kan men onderverdelen in fysieke activiteit, sedentair gedrag (of zitgedrag) en slaap. Deze gedragingen interageren met elkaar. Dit wil zeggen dat tijd die men spendeert aan één of meer van deze gedragingen, een consequentie heeft op de tijd die men kan spenderen aan andere gedragingen. Een beperkt aantal studies werd reeds uitgevoerd bij gezonde populaties. Dit concept is echter volledig nieuw binnen klinische populaties. Daarom heeft dit project als doel om de 24-uurs gedragingen bij klinische populaties in kaart te brengen, in combinatie met het meten van de determinanten van deze gedragingen. De resultaten van dit onderzoek dienen als bouwsteen om toekomstige interventies te ontwikkelen, gericht op de optimale compositie van de 24 uur. Specifiek binnen het startkrediet zal gefocust worden op patiënten met diabetes type 2.