Project

Studie van het biofysisch gedrag van geneesmiddel-dragende nanopartikels in biologische media a.d.h.v. geavanceerde microscopietechnieken

Looptijd
01-05-2010 → 30-04-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
nano-structuren
 
Projectomschrijving

In de biofarmacie en de farmaceutische technologie gaat veel aandacht naar de ontwikkeling van ‘intelligente’

nanoscopische partikels om nucleïnezuren efficiënt naar de doelwitcellen te loodsen. Ondanks het grote potentieel van

nucleïnezuren voor de behandeling van talrijke aandoeningen, wordt slechts relatief traag vooruitgang geboekt. Eén van

de oorzaken is dat de ontwikkeling van geschikte (nanoscopische) toedieningsvormen bemoeilijkt wordt door een

onvolledig inzicht in de fysicochemische en biofysische eigenschappen van de nanopartikels gedurende de verschillende

fases van het transfectieproces. Daarom beoogt dit project, gebruik makend van geavanceerde microscopietechnieken,

een fundamenteler inzicht te verwerven in de structurele opbouw en het biofysisch gedrag van nucleïnezuurbevattende

nanopartikels in biologische media waarin dergelijke partikels terecht komen na toediening. Met

superresolutie microscopie zal de ‘architectuur’ van nucleïnezuur-bevattende nanopartikels onderzocht worden, terwijl

‘single particle tracking’ gebruikt zal worden om de stabiliteit, het aggregatiegedrag en het transport van deze

nanopartikels te onderoeken in bloed, cellysaten en levende cellen. Nieuwe microfotolysemethodes en ‘raster image

correlation spectroscopy’ zal aangewend worden om het intracellulair transport te karakteriseren. Dankzij een beter

inzicht in de stabiliteit en het transport van nanopartikels gedurende de verschillende fases van het toeleveringsproces,

beoogt dit project een efficiëntere en rationele ontwikkeling van verbeterde dragermaterialen voor nucleïnezuren te

bespoedigen.