Project

Oplossingen voor hernieuwbare energie voor stedelijke gemeenschappen op basis van circulaire economie en "dc-backbones"

Acroniem
RE-SOURCED
Looptijd
01-07-2020 → Lopend
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Modelling not elsewhere classified
    • Other electrical and electronic engineering not elsewhere classified
    • Other engineering and technology not elsewhere classified
Trefwoorden
hernieuwbare energie opslag DC-netwerken Netflexibiliteit
 
Projectomschrijving

UITDAGING

De toename van hernieuwbare energie gaat hand in hand met een grotere vraag naar materialen zoals lithium, aluminium en koper. Rapporten dringen aan op een energietransitie met energiesystemen die die duurzamer zijn, gebaseerd op strategieën voor een circulaire economie.

 

OPLOSSING

Het doel van RE/SOURCED is het ontwerpen en demonstreren van een circulair middenschalig en zelfvoorzienend energiesysteem in een stedelijke omgeving. De locatie bestaat uit (sociale) gezinswoningen, kantoren, een microbrouwerij en vrijetijds- en sportvoorzieningen op een grote erfgoedlocatie genaamd Transfo.De ruggengraat van het systeem is een DC (gelijkstroom) elektriciteitsnet, dat efficiëntie biedt zowel in termen van energiebesparing (minder conversieverliezen) als materiaalgebruik (meer capaciteit met dezelfde hoeveelheid metalen/materialen). Het DC-elektriciteitsnet verbindt een verzameling van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen (PV en wind) en energieopslag (second-life batterijen, pomp- en vliegwiel opslag in bestaande structuren en vehicle-to-grid). Het projectvoorstel valt samen met de erkenning van de site als een regelluwe zone, waarvoor de MUA voorbereidingen treft.

Een lokale energiegemeenschap, waarin alle gebruikers participeren, zal de gedeelde infrastructuur en samenwerking beheren. Een operationeel circulair smart grid, zal burgers voeden & betrekken. Een educatief traject voor burgers & kinderen wordt ontworpen en uitgevoerd. Een opleidingspakket voor professionals stelt andere steden in staat om geïntegreerde circulaire energiesystemen te adopteren.