Project

Wat drijft Europese zeebaars? Spatiotemporele patronen in habitatgebruik en migratie van Dicentrarchus labrax in de zuidelijke Noordzee ter ondersteuning van visserijbeheer.