Project

De introductie van nieuwe leguminosen-gebaseerde landbouwsystemen in Noordoost Thailand gebruik makend van droogte-tolerantie eigenschappen van wilde leguminosen en Rhizobia populaties