Project

Geïntegreerde thermofiele partiële nitritatie en anammox voor stikstofverwijdering uit warm afvalwater

Code
3S004021
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Single-cell data analysis
 • Engineering and technology
  • (Bio)chemical reactors
  • (Waste)water treatment processes
  • Environmental microorganism biotechnology
  • Environmental technologies
 
Projectomschrijving

Thermofiele stikstofverwijdering via partiële nitritatie/anammox (PN/A) kan een grote doorbraak zijn voor de behandeling van stikstofhoudend warm afvalwater zonder organische koolstof. Echter, kennis over de microbiële ecologie en procesdynamica om PN en A te integreren bij thermofiele temperaturen ontbreekt. Dit project focust op de ontwikkeling van ééntraps PN/A bij 50 °C en het beheren van de interacties tussen de microbiële gilden in drie biofilmconfiguraties: een granulaire reactor, een moving bed biofilm reactor en een membrane aerated biofilm reactor. Het bestuderen van de ecologie van PN/A in deze configuraties zal verklaren hoe de beschikbaarheid van het substraat en de omgevingsomstandigheden de microbiële interacties, stratificatie en stikstofverwijderingscapaciteit in elke biofilmstructuur beïnvloeden. Het project zal de belangrijkste strategieën onderzoeken voor langdurige onderdrukking van nitriet-oxiderende bacteriën (NOB) voor een stabiele PN/A-integratie en zal de processtabiliteit onder verschillende omstandigheden bestuderen, evenals het effect van influent organische koolstof. Kinetische modellen zullen worden gebruikt om het gedrag en stratificatie van de gemeenschap te simuleren als reactie op procesomstandigheden. Ten slotte zal de thermofiele PN/A worden toegepast op de behandeling van echt afvalwater. Het project zal de meest geschikte configuratie onthullen om langdurige PN/A uit te voeren met maximale N-verwijdering en minimale broeikasgasemissies.