Project

Ontwikkeling van polymeer-gebaseerde hybride draagstructuren voor de regeneratie van het corneale endotheel

Code
3S003621
Looptijd
01-11-2021 → 23-11-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Chemical characterisation of materials
  • Synthesis of materials
 • Engineering and technology
  • Biomaterials
  • Tissue engineering
  • Polymers and plastics
Trefwoorden
Tissue engineering van het hoornvlies
 
Projectomschrijving

Eén van de lagen in het hoornvlies is het endotheel. Dit is een monolaag van corneale endotheelcellen (CEnCs) dat voor de doorzichtigheid van het hoornvlies zorgt. Bepaalde ziektes kunnen schade toebrengen aan deze monolaag wat kan leiden tot visuele beperkingen of zelfs blindheid. Cornea-afwijkingen is de vierde meest voorkomende oorzaak van blindheid wereldwijd en treft meer dan 10 miljoen mensen. De behandeling omvat een hoornvliestransplantatie maar er is een nijpend tekort aan donor weefsel. Er is maar 1 donorhoornvlies beschikbaar voor 70 patiënten. Het doel van dit PhD voorstel is om de huidige problemen veroorzaakt door dit donortekort te verhelpen door een geschikt implantaat te ontwikkelen dat onafhankelijk is van de beschikbaarheid van donor weefsel en het endotheel kan regenereren. Daarvoor zullen we membranen produceren waarop we gekweekte CEnCs zullen uitzaaien waarna het implantaat in het hoornvlies geïmplanteerd kan worden en de transparantie zal verzekeren. Om een cel-interactieve en transparante draagstructuur te ontwikkelen dat sterk genoeg is voor de implantatie zullen meerdere benaderingen onderzocht en vergeleken worden. Membranen bestaande uit één of twee lagen zullen geproduceerd worden. Gemodificeerd gelatine zal zorgen voor de cel interactiviteit terwijl poly(D,L-lactide) en poly(styrene-maleïnezuuranhydride) geselecteerd werden voor hun structurele integriteit.