Project

Sturen van biostabiliteit en bioveiligheid van water voor de voedselproductieketen

Code
3S008019
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
Pathogene invasie Water biostabiliteit en bioveiligheid Waterstof oxiderende bacteriën (HOB)
 
Projectomschrijving

Water wordt als zodanig geconsumeerd of gebruikt als ingrediënt of productiesteun in de voedselproductieketen. Het is dus van cruciaal belang om veilig (drink) water aan de voedingsindustrie te leveren. Invasie van pathogenen in drinkwater en de productie van cyanotoxine door blauwgroene algen in oppervlaktewateren vormen nieuwe risico's voor de volksgezondheid en de economie. Dit project is gericht op het garanderen van biostabiele omstandigheden in drinkwater om microbiële hergroei en aanwezigheid van cyanotoxinen in de watervoorziening voor de voedingsindustrie te voorkomen, en om binnendringen van watergedragen ziekteverwekkers in het productieproces te voorkomen zonder het gebruik van biociden. In een eerste deel zullen we "invasie" en "biostabiliteit" definiëren. In een tweede deel streven we naar een echte water biostabiliteit. Om biostabiel drinkwater te ontwikkelen, is de innovatieve aanpak van dit project gericht op het creëren van een omgeving die oligotroof is in alle beschikbare voedingsstoffen, maar eutroof in energie. Daarom zullen H2 en O2 als energiebronnen worden toegevoegd om de groei van waterstofoxiderende bacteriën (HOB) te stimuleren. Dit zal naar verwachting resulteren in een tweevoudig voordeel: nutriëntuitputting door HOB en "versterking" van de inheemse gemeenschap door HOB-zaaien. We zullen beide werkingsmodi afzonderlijk evalueren. We zullen ook het potentieel van HOB onderzoeken om de bioveiligheid van water te vergroten door cyanotoxinen te verwijderen uit oppervlaktewater voor de voedselindustrie. In een laatste fase willen we biologisch stabiel en veilig water bereiken door HOB-zaaien in laboratorium- en volwaardige GAC-reactoren.