Project

Strategieën voor de modulatie van lokale adenosine A1 signalisatie ter behandeling van focale epilepsie: van positieve allosterische modulatoren van de inhibitoire A1 receptor tot diepe hersenstimulatie en fotofarmacologie.