Project

Nutritionele mitigatie- en klimaatadaptatiestrategieën in grasland in relatie tot de enterische methaanemissies van melkkoeien op graskuilrijke rantsoenen: effectiviteit en trade-offs

Code
3S001821
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
    • Agricultural animal nutrition
    • Agricultural animal production not elsewhere classified
Trefwoorden
Klimaatmitigatie en -adaptatie
 
Projectomschrijving

De voornaamste oorzaak van klimaatverandering is de productie van antropogene broeikasgassen (BKG). De enterische methaan (CH4) emissies van runderen is in deze laatste aanzienlijk. Veehouders kunnen voederstrategieën implementeren om deze emissies te reduceren. Tegelijkertijd heeft de klimaatverandering een invloed op de veehouderij door de negatieve gevolgen op de voerproductie. Om beide problemen aan te pakken moeten landbouwers werken op twee vlakken: implementatie van zowel mitigatie- als adaptatiestrategieën. Dit biedt uitdagingen in grasrijke rantsoenen omdat de mitigatiestrategieën minder effectief blijken te zijn in koeien gevoederd met deze rantsoenen en de graslandproducten binnen adaptatiestrategieën worden geassocieerd met een stijging van de CH4 emissies. In dit doctoraatsvoorstel willen we het effect van mitigerende voederstrategieën en adaptatiestrategieën op de enterische CH4 emissies van melkvee gevoederd met graskuilrijke onderzoeken. In het eerste werkpakket wordt de toevoeging van geëxtrudeerd lijnzaad of koolzaadschroot in grasrijke rantsoenen onderzocht om zo inzicht te krijgen in het CH4 reducerende werkingsmechanisme. In het tweede werkpakket worden de mogelijke trade-offs tussen mitigatie en het gebruik van droogte tolerante grassen of graslandkruiden onderzocht. Deze resultaten zullen leiden tot de implementatie van de strategieën en bijgevolg tot het behalen van de Vlaamse en Europese reductiedoelstellingen gesteld in de Klimaatactieplannen.