Project

Intraperitoneale verneveling van thermosensitieve hydrogels voor de gecontroleerde afgifte van chemotherapie en biofarmaceutica voor de behandeling van peritoneale carcinomatose

Code
3S002119
Looptijd
01-01-2019 → 31-03-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
    • Non-clinical studies
    • Drug discovery and development not elsewhere classified
    • Pharmaceutics not elsewhere classified
Trefwoorden
thermogevoelige hydrogels chemotherapie (PIPAC) peritoneale carcinomatose onder druk staande interperitoneale aerosol
 
Projectomschrijving

Jaarlijks ontwikkelen ongeveer 150000 mensen peritoneale carcinomatose (pc) in Europa alleen. PC wordt gekenmerkt door de verspreiding van talrijke kleine tumormodules in de peritoneale holte. Na de eerste operatie, waarbij zoveel mogelijk tumorknollen worden verwijderd, ontvangen de patiënten de intraperitoneale injectie van chemotherapeutica zoals cisplatine. De prognose van deze patiënten is echter slecht, met een mediane overleving van 8 tot 12 maanden. Momenteel wordt de verneveling van een aërosol van chemotherapeutica in de peritoneale holte onder hoge druk (PIPAC) geëvalueerd in de kliniek, om de verblijftijd in de peritoneale holte te verbeteren en een optimale dekking van het gehele peritoneale oppervlak te verzekeren. Ook wordt de peritoneale toediening van biofarmaceutische middelen zoals nucleïnezuren en antilichamen geëvalueerd om de tumorspecificiteit te verhogen en om de verspreiding en groei van tumorcellen in de peritoneale holte te verminderen. In dit project zullen we het potentieel van verneveling van thermogevoelige hydrogels als gecontroleerd afgiftesysteem voor de peritoneale levering van chemotherapeutica, nanodeeltjes en biofarmaceutica, zoals nucleïnezuren en antilichamen, evalueren. Daarom hebben we een ex vivo model ontwikkeld om het effect van hogedrukverneveling van nanodeeltjes en hydrogels op geïsoleerd peritoneaal weefsel te testen. De gecontroleerde afgifte-eigenschappen van hydrogels zullen in vitro worden geoptimaliseerd en verder in vivo worden geëvalueerd in een ratmodel van peritoneale carcinomatose.