Project

Een duurzaam financieringsmodel voor de telemonitoring van patiënten met geïmplanteerde hartapparaten.

Code
3S000521
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cardiology
    • Health care financing
    • Health economy
    • Health information systems of medical informatics
Trefwoorden
Zorgfinancieringsmodel
 
Projectomschrijving

Telemonitoring (TM) van patiënten met Geïmplanteerde Hartapparaten (GH) verwijst naar het monitoren op afstand van de gezondheidsstatus van de patiënt, door het gebruik van telecommunicatie- en informatietechnologie. Het werd ontwikkeld om verschillende parameters van de cardiovasculaire fysiologie en risico van de patiënt te evalueren. Bovendien stelt het clinici in staat om onmiddellijk te starten met de juiste behandeling, en een volledige manifestatie van hartdecompensatie te voorkomen. Het gebruik van TM wordt echter ontmoedigd door de huidige gezondheidszorg financieringsmodellen. Traditionele fee-for-service (FFS) modellen werken de voordelen van TM tegen: TM zou het aantal follow-up consultaties kunnen verminderen, terwijl FFS-modellen dit net stimuleren. Daarom beoogt dit project om een duurzaam financieringsmodel te ontwikkelen voor de TM van patiënten met GH. Daarbij zal een gezondheidseconomische analyse worden uitgevoerd om de klinische effecten en kostenbesparingen van TM te onderzoeken, gebruik makend van lange termijn en routinepraktijk data. De modaliteiten van het financieringsmodel zullen besproken worden met cardiologen, verpleegkundig specialisten, en patiënten. Verschillende situaties zullen gesimuleerd worden om het optimale financieringsmodel te ontwikkelen. Dit onderzoek kan toekomstig onderzoek naar duurzame financieringsmodellen stimuleren voor telemonitoring toepassingen in andere medische domeinen.