Project

Ontwikkeling van een versatiel aminoglycoside productieplatform in Saccharomyces cerevisiae

Code
178LA0515
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biocatalysis and enzyme technology
    • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
    • Fermentation
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
saccharomyces cerevisiae aminoglycosiden
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project was tweeledig. Enerzijds werd de basis gelegd voor een efficiënt en flexibel aminoglycoside productieplatform, omdat deze moleculen een zeer brede maatschappelijke impact hebben. Anderzijds werden verschillende tools en principes voor engineering opgesteld die leiden tot verbeterde productiestabiliteit in eukaryote synthetische gastheren (gist). Dit omdat stabiliteit van deze gastheren op reactorschaal in de industrie vaak een probleem vormt.