Project

Single event' microkinetisch modelleren voor het stoomkraken van voedingen afgeleid uit plastiek afval.

Code
3S000121
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Chemical kinetics and thermodynamics
    • Modelling, simulation and optimisation
Trefwoorden
Kinetische model generatie Plastiek afval recyclage Heteroatoom chemie
 
Projectomschrijving

Thermochemische recyclage van plastiek naar lichte olefinen via stoomkraken zal de hoofdroute voor reductie van de escalerende plastiek afvalcrisis zijn. Een diepgaande kennis van de chemie van deze onconventionele voeding in een stoomkraak reactor is nodig om een veilige en economisch rendabele operatie te garanderen. De voeding, plastiek pyrolyse olie, bevat zowel koolwaterstoffen als O, N, S, Cl en Br bevattende componenten. Deze componenten zijn afkomstig uit organisch afval, additieven en vervuiling met andere polymeren zoals PVC. Naast zuurstof componenten, is de decompositie van deze heteroatomische componenten niet goed gekend, vooral in combinatie met een complexe koolwaterstof matrix. In dit project zal een uitgebreid kinetisch model worden ontwikkeld om de chemie van plastiek pyrolyse olie te ontrafelen en, op langere termijn, voedingsselectie en proces optimalisatie toelaten. Een gedetailleerde karakterisatie van de plastiek pyrolyse olie zal het uitgangspunt zijn voor het kinetisch modelleerwerk. Modellen voor heteroatomische model componenten zullen worden geconstrueerd, gebaseerd op ab initio berekende parameters. Vanuit deze model componenten en gefundeerde hypotheses voor model reductie zal een uitgebreid kinetisch model worden ontwikkeld voor plastiek pyrolyse olie. Het complete model zal worden gevalideerd met experimentele studies. Dit werk zal leiden tot een optimalisatie van thermochemische plastiek recyclage richting industriële applicaties.