Project

Van CSA naar CSx: Een “food-as-a-service” platform voor korteketenvoeding

Code
174U05622
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business economics
    • Economic systems and institutions
Trefwoorden
korteketen voedselproducenten
 
Projectomschrijving

Doelstelling:

1. korteketenproducenten informeren over de mogelijkheden van dienstengebaseerde verdienmodellen en hen consulteren over hoe die eruit zouden kunnen zien in hun specifieke sector

2. het abonnementsysteem op het PLUK-platform flexibeler maken zodat het niet enekel geschikt is voor jaargebonden zelfoogstabonnementen