Project

De rol van de locus coeruleus noradrenerge neuronen bij het anticonvulsief effect van nervus vagus stimulatie ( NVS) in het intrahippocampaal pilocarpine model.