Project

Functionele genetica om het proces van fibrostenose in patiënten met de ziekte van Crohn te bestuderen.

Looptijd
01-01-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology
Trefwoorden
Fibrosis candidate genes
 
Projectomschrijving

De ziekte van Crohn (CD) is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een belangrijk persoonlijk en maatschappelijk gezondheidsprobleem vertegenwoordigt Hoewel de progressie van de ziekte heterogeen is, zal meer dan 50% van de patiënten een operatie nodig hebben De belangrijkste indicatie voor chirurgie is fibrostenose, veroorzaakt door de overmatige afzetting van componenten die worden gegenereerd tijdens wondheling, wat na verloop van tijd geleidelijk leidt tot onomkeerbare vernauwing van het darmlumen Vandaag kunnen we niet voorspellen wie deze vernauwingen zal ontwikkelen en er is weinig bekend over de betrokken moleculaire mechanismen die bijdragen tot dit proces

In dit project bestuderen we de genetische bijdrage aan de ontwikkeling van vernauwingen bij CD patiënten Recent hebben we een goed gecontroleerde en gerepliceerde genetische studie uitgevoerd, met behulp van strikte definities op basis van CT scans en pathologierapporten Dit heeft geleid tot de identificatie van geassocieerde genetische loci waarmee een genetische risicoscore werd opgesteld Vervolgens willen we mutaties identificeren in kandidaatgenen binnen deze geassocieerde loci, functionele analyse uitvoeren van twee risicogenen en de genetische risicoscore valideren in een prospectieve cohorte van nieuw gediagnosticeerde CD patiënten De resultaten van dit project zullen bijdragen aan onze kennis van de pathofysiologie van fibrose en een tool genereren voor de stratificatie van CD patiënten