Project

Ontwikkeling en validatie van een CT scan-gebaseerd machine learning algoritme voor de predictie van een negatief-snijvlak (R0) bij resectie van pancreaskop adenocarcinoom