Project

Door dik en dun. Hoe reageren partijleden op moeilijke partijbeslissingen en welke factoren beïnvloeden deze reactie?

Code
3G040020
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Belgian politics
    • Political communication
    • Political engagement, political participation
    • Party politics
Trefwoorden
partijleden procedurele rechtvaardigheid negatieve campagnes
 
Projectomschrijving

Het voeren van beleid wordt steeds moeilijker de laatste jaren omdat beleidsmakers minder geneigd zijn om moeilijke beslissingen te nemen, verlamd als ze zijn door fenomenen zoals de ‘ermanente campagne’en de dreiging van populistische partijen

Maar vroeg of laat, moeten alle partijen wel eens een moeilijke beslissing nemen Dit project onderzoekt in een experimenteel design hoe partijleden reageren op zo’ beslissingen en welke elementen (en dan meer bepaald wie de besluitvormers zijn en het al dan niet gebruik van negatieve campagne-technieken) deze reactie beïnvloeden

De reactie van burgers die niet krijgen wat ze willen in een democratisch proces (zogenaamde ‘erliezers’ heeft recent heel wat onderzoeksaandacht gekregen We gaan ervan uit dat wanneer een partij een beslissing moet nemen die in tegenspraak is met haar eigen principes, alle partijleden in zekere zin verliezers zijn

Maar inzichten over burgers kunnen niet zomaar overgezet worden naar partijleden Ze zijn meer betrokken dan burgers die vaak geen duidelijke mening hebben over bepaalde thema’ en/of geen zin hebben in politieke discussies Bijgevolg zullen partijleden zichzelf sneller als verliezer beschouwen en zullen ze meer uitgesproken reageren Hun reactie is erg relevant voor partijen omdat ze als partij-ambassadeur kiezers kunnen overtuigen, maar ook voor het democratisch systeem omdat de daling van ledenaantallen een gevaar betekent voor het huidige systeem van partijendemocratie