Project

Complex dynamiek en regulatie van de planten energie sensor SnRK1

Code
3G034520
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
Trefwoorden
energie en nutrienten signalisatie regulatie van het SnRK1 kinase plantengroei en stress bestendigheid
 
Projectomschrijving

De plant SnRK1 (SNF1-related kinase1) kinasen zijn sterk geconserveerde cellulaire energiesensoren In energie-uitputtende stress-condities stimuleren ze catabole reacties en onderdrukken ze energie-verbruikende anabole processen, zodat de balans verschuift van groei naar overleving Planten hebben echter ook specifieke mechanismen ontwikkeld Eerder dan activatie door energie-tekort, lijkt repressie van SnRK1 in gunstige condities belangrijk, wat klopt met de gekende inhibitie van SnRK1 door de suiker trehalose-6-fosfaat (T6P) SnRK1 functioneert ook als heterotrimeer complex met een catalytische α subeenheid en regulatorische β en γ subeenheden, maar terwijl lage energie-niveaus nucleaire translocatie veroorzaken van de α subeenheid, blijven de membraan-geassocieerde β subeenheden in het cytosol Een beter begrip van de dynamische SnRK1 complex-samenstelling en regulatie is cruciaal voor het optimaliseren van de groei/overlevings-balans en de productie van gewassen met verhoogde opbrengst en stresstolerantie In dit project zullen we het SnRK1-interactoom samen met zijn post-translationele modificaties en dynamiek in relatie met de metabole status van de cel in kaart brengen Bovendien zullen we specifiek de rol en relevantie bestuderen van de geobserveerde sterke interacties met de klasse II T6P synthase proteïnen, die mogelijk de T6P regulatie mediëren, en een nieuwe familie van SnRK1-interagerende negatieve (SKIN) regulatoren, die de SnRK1 localisatie controleren