Project

groene kunstmest uit mest en digestaat

Acroniem
NutriCycle
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
kunstmest
 
Projectomschrijving

Het huidig consortium van bedrijven en onderzoekspartners in uniek in zijn samenstelling in die zin dat het landbouw, constructeurs/toeleveranciers, industrie combineert samen met kenniscentra, praktijkcentra en administraties. Dit levert al de nodige ingrediënten op voor een succesvolle realisatie van de 'missing-link' inzake nutriënt opwerking tot het niveau van kunstmeststoofvervangers. De aanpak van het project zelf is dan ook evenzeer ambitieus: er wordt op zowel labo- als pilootschaal gekeken naar drie mogelijke technologische pistes om minerale NPK bemesters te 'distilleren' uit dierlijke mest of digestaat, de product waarde wordt ten velde gevalideerd, er wordt bovendien vanuit administratiezijde ook gekeken waar het nodig wettelijk kader voor het verder stimuleren van deze duurzame kringsluiting, er wordt de nodige aandacht besteed aan vermarkting van de bekomen opgewerkte producten en de vooropgestelde technieken worden vergeleken ten opzicht van een inventarisatie van opkomende geschikte technieken in Vlaanderen en buurlanden.