Project

Ontwikkelen van transgen-vrije genome-edited populieren voor toepassingen in het veld ten behoeve van de bio-gebaseerde economie.

Code
3G032820
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant genetics
  • Engineering and technology
    • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry breeding and biotechnology
Trefwoorden
bio-gebaseerde economie genoombewerking crispr/Cas9 populier
 
Projectomschrijving

Een snelle transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een hernieuwbare bio-economie is noodzakelijk om wereldwijde klimaatsverandering tegen te gaan Hout van snelgroeiende bomen wordt vandaag reeds gebruikt voor verbranding, constructie en papierproductie, maar is tegelijkertijd ook een veelbelovende grondstof voor de productie van materialen in de toekomstige bio-raffinaderij Om de productie van hout veilig te stellen is er nood aan gerichte veredeling van bomen Nieuwe veredelingsmethodes, zoals CRISPR/Cas9, kunnen hierin een belangrijke rol spelen Echter, strenge bioveiligheidsrichtlijnen verbieden de groei van bomen die actief een CRISPR/Cas9 construct tot expressie brengen, in het veld Daarnaast insereren de huidige transformatiemethoden een selectiemerker in het genoom van de plant Dergelijke transgene bomen zijn bijzonder duur om te dereguleren waardoor hun gebruik in veld- en in bosbouwtoepassingen gehinderd wordt Om deze bomen aantrekkelijk te maken voor veld- en bosbouwtoepassingen is het noodzakelijk om de ontwikkeling van genetisch verbeterde bomen die geen CRISPR/Cas9 expressiecassette en geen selecteerbare merker in hun genoom bevatten In dit project zullen we verschillende complementaire strategieën volgen met oog op het ontwikkelen van een genoommodificatiemethode, die toelaat om deze bomen onmiddellijk te testen in het veld Hiermee trachten we een brug te slaan tussen gecontroleerde serreproeven en industriële toepassingen