Project

Aanwending van gefunctionaliseerde azetidin-2-onen voor de synthese van biologisch relevante C-, N- en spirogefuseerde beta-lactamen

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
beta-lactamen ringtransformaties spirocyclische verbindingen bicyclische verbindingen
 
Projectomschrijving

De studie van beta-lactamen vormt een belangrijk thema binnen vele disciplines, vooral o.w.v. hun synthetische mogelijkheden en hun biologische toepassingen. Het voorliggend project heeft de ambitie om bij te dragen tot dit domein door het creëren van nieuwe fundamentele inzichten in de chemie der beta-lactamen en de toepassing van deze kennis voor de constructie van biologisch waardevolle nieuwe beta-lactamverbindingen.