Project

De rol van MAKR4 signalering tijdens zijwortelvorming in Arabidopsis thaliana.

Code
3G022516
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
Wortelvorming MAKR4
 
Projectomschrijving

Het wortelstelsel van planten is belangrijk voor hun groei en overleving. Roots anker planten in de grond en zijn vereist voor de opname van water en voedingsstoffen. Het wortelstelsel van veel planten bestaat uit een lange hoofdwortel met regelmatige afstanden zijtakken water nutriënten te optimaliseren. Het regelmatig patroon van zijwortels langs de hoofdwortel wordt geregeld aan het uiteinde van de groeiende wortel. Hier veranderingen in genexpressie periodiek bepaalde wortel cellen mogelijk een zijwortel vormen. De competente cellen worden genoemd prebranch sites. Ons laboratorium onlangs onthuld dat de productie van het plantenhormoon auxine bij de wortel tip is belangrijk om prebranch plaatsen mogelijk te maken. Deze lokale bron auxine induceert de productie van een eiwit genaamd MEMBRAAN-geassocieerde kinase REGULATOR4 (MAKR4) die nodig is voor root vertakking. Onze gegevens geven aan dat MAKR4 een sleutelfactor die een signaal doorgeeft aan de prebranch plaatsen te ontwikkelen tot een zijwortel zijn. We zullen onderzoeken hoe MAKR4 signalering optreedt tijdens wortel vertakking, en op welk tijdstip en plaats deze functies tijdens zijwortelvorming. Deze informatie zal een belangrijke stap om de vraag hoe de regelmatig patroon van zijwortels is gevestigd te beantwoorden, en heeft de potentie om veredelaars helpen om het water en de opname van voedingsstoffen van landbouwgewassen te verbeteren