Project

Identificatie van temperatuurgevoelige eiwitcomplexen in planten

Code
01P12219
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climate change
    • Plant biochemistry
Trefwoorden
global warrming
 
Projectomschrijving

Klimaatverandering is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp
in de publieke media, in de wetenschap en ook onder beleidsmakers:
"Klimaatverandering brengt steeds grotere risico's met zich mee voor
ecosystemen, menselijke gezondheid en economie in Europa" en
"De zomer van 2018 is de warmste in bijna 200 jaar". De opwarming
van de aarde heeft ernstige gevolgen voor haar ecosystemen,
inclusief de landbouwproductie. Omdat planten niet kunnen migreren
hebben ze moleculaire systemen nodig voor het waarnemen van en
reageren op een temperatuurverandering. Eiwitten zijn een van de
moleculaire bouwstenen van het leven op aarde met flexibele
structuren die snel kunnen reageren op omgevingsprikkels. In deze
context hangt eiwitactiviteit gewoonlijk af van eiwit-eiwit interacties
waarvan wordt verwacht dat deze zeer gevoelig zijn voor
temperatuur. Daarom werken thermogevoelige eiwitcomplexen
waarschijnlijk als thermosensoren. Hier zal ik gebruik maken van
eiwit cross-linking technieken gekoppeld aan massaspectrometrie om
thermosensorische complexen te identificeren. Inzicht in deze
thermosensoren zal ons helpen begrijpen hoe planten
temperatuursignalen waarnemen en hoe deze informatie wordt
doorgegeven aan de respons mechanismen, wat uiteindelijk
resulteert in veranderingen in de plantenmorfologie en -fysiologie.
Mijn resultaten zullen nuttig zijn voor toekomstige toepassingen,
waar modulatie van de thermosensorische eiwitcomplexen de
thermotolerantie van gewassen zal verbeteren.