Project

Ruraal materialisme en perifere rebellen: Naar een nieuwe kijk op de boerenbevolking en op politiek in Congo's conflict zones

Code
01P08319
Looptijd
01-01-2020 → 14-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Other political science not elsewhere classified
Trefwoorden
Ruraal materialisme
 
Projectomschrijving

Boeren als schachtoffer of mededader in gewapend conflict... Zo heeft de literatuur rond gewapende groepen in Congo gedurende de voorbije twee decennia de Congolese boerenbevolking afgebeeld. Het slachtoffer- of medeplichtige-perspectief zit verankerd in de focus die de literatuur legt op de rol van gewapende groepen in geweld. Hierdoor verdween het potentieel van de boerenbevolking als politieke actor in Congo compleet uit beeld, ook in de programma’s voor vredesopbouw, demobilisatie, en rurale ontwikkeling. Het verklaart minstens gedeeltelijk hun falen. Dit project biedt drie vernieuwende perspectieven aan om de politieke rol van de boerenbevolking te benadrukken: op epistemologisch, theoretisch en methodologisch vlak. Ten eerste bouwt het de hypothese uit van een boerenbevolking die volop de rol opneemt van politieke actor in de Congolese context. We refereren daarmee naar jonge mannen voor wie de motivatie om toe te treden tot gewapende groepen niet ligt in een strijd om te overleven, maar om hun socio-culturele erfenis en hun verwantschap tot een bepaald territorium te verdedigen. De motivatie van deze rebellen situeren we binnen een ruraal materialisme. Ten derde bieden we een methodologische innovatie via het gebruik van participatief theater. Deze methode biedt toegang tot stilzwijgende en verborgen discours over de strijd van rurale gemeenschappen op een niet confronterende manier, en laat ons toe om lokale complexiteit binnen conflict omgevingen bloot te leggen.