Project

Een onderzoek naar doelgerichte orthopedagogische activiteiten in de gemeenschapsinstellingen rond herstel van de schade als gevolg van een delict

Code
174J09120
Looptijd
04-12-2020 → 30-04-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Behavioural and emotional problems
    • Child welfare
    • Orthopedagogical interventions
    • Special needs education
Trefwoorden
Herstel Gemeenschapsinstellingen Orthopedagogiek
 
Projectomschrijving

De studie is gericht op het in kaart brengen van de (internationale) evidence- and practice-informed kennis m.b.t. doelgericht orthopedagogisch werken rond herstel van de schade naar aanleiding van het gepleegde delict in combinatie met de uitvoering van vrijheidsberovende maatregelen bij minderjarige delictplegers. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder een literatuurstudie, interviews met diverse stakeholders die bij herstelgericht werken betrokken zijn, en focusgroepen.