Project

Commenting on, criticizing and rewriting Homer in Philostratos’ Heroikos Philostratos’ Heroikos als Homerische commentaar, kritiek en herschrijving