Project

Uitwerken van een zelfevaluatie-instrument voor de brede toegang in de jeugdhulp

Looptijd
01-02-2008 → 01-09-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
toegankelijkheid responsieve evaluatie leerproces focusgroepen reflectie
 
Projectomschrijving

Toegankelijkheid is een centraal aandachtspunt in de Integrale Jeugdhulpverlening. De netwerken rechtstreeks toegankelijke hulp spelen hierin een belangrijke rol. Aansluitend bij andere initiatieven wordt een zelfevaluatieinstrument ontwikkeld, dat erop gericht is verschillende "praktijken van toegankelijkheid" zichtbaar te maken en de reflectie mogelijk te maken over de vraag wat de bijdrage is aan de toegankelijkheid van de integrale jeugdhulpverlening.