Project

Onderzoek naar het verband tussen het buurtinformatienetwerk en het misdaadcijfer

Looptijd
01-10-2019 → 31-05-2020
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
buurtinformatienetwerk burger experiment evaluatie criminaliteit
 
Projectomschrijving

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) hebben een plaats in het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid. Burgerparticipatie en dus ook BIN’s vormen een belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid (zie ook de Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken van 28 februari 2019). De vraag stelt zich in welke mate deze BIN’s (positieve) gevolgen hebben voor de misdaadcijfers. Hoewel een impactstudie met betrekking tot deze vraag complex is en veel tijd vergt, beogen we met dit onderzoek na te gaan of er een verband is tussen de misdaadcijfers en de aanwezigheid van een BIN en zo ja, van welke aard en intensiteit dit verband is.