Project

Biogasproductie van lokale afvalstromen ter verhoging van de energiezelfvoorziening in Sancti Spiritus, Cuba

Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
duurzaamheidsanalyse anaerobe vergisting biogasproductie
 
Projectomschrijving

De locale bevolking van S. Spiritus leeft met beperkte energievoorzieningen en onder milieupollutie. Energie is grotendeels geïmporteerd en draagt bij tot de locale pollutie. Tegelijkertijd zijn er locale agro-afvalstoffen die pollueren maar die zouden kunnen aangewend worden voor energieproductie. De doelstelling is dan ook deze afvalstromen te valoriseren via biogasproductie en na te gaan hoe dit bijdraag tot een verhoging van de milieuduurzaamheid.