Project

Evaluatie van betonconstructies na brand op basis van trillingsmetingen en Bayesiaanse updatingstechnieken.

Code
3G010220
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Building engineering not elsewhere classified
    • Structural engineering
Trefwoorden
beoordeling na brand van betonconstructies
 
Projectomschrijving

Onze maatschappij benadrukt in toenemende mate het belang van duurzaamheid en de noodzaak tot een snel herstel van functies na extreme (accidentele) belastingsituaties Het efficiënt evalueren van betonconstructies na brand kan hieraan bijdragen door te garanderen dat (i) middelen voor herstel en reconstructie niet nodeloos toegepast worden, en dat (ii) de veiligheid niet gecompromitteerd is De huidige praktijk staat hier echter nog ver vanaf, daar de vele onzekerheden in de evaluatie na brand niet adequaat in rekening worden gebracht en aangepaste niet-destructieve testmethoden ontbreken Recent werd aan KU Leuven een methode ontwikkeld voor de output-only identificatie van quasi-gedistribueerde modale rekken Dit laat toe om een gedetailleerde stijfheidsevaluatie te maken en deze methode is daarom veelbelovend voor de evaluatie van betonconstructies na brand In het huidig voorstel wordt deze methode gecombineerd met evaluatietechnieken ontwikkeld aan de UGent voor aan brand blootgestelde constructies om zo te komen tot een rationele evaluatie van betonconstructies na brand Om dit doel te bereiken is fundamenteel onderzoek vereist omtrent (i) het gedrag van betonelementen na brand; (ii) het bepalen van karakteristieken via trillingsgebaseerde methoden na brand; (iii) een geoptimaliseerd testschema voor toepassing op locatie; en (iv) een omvattende methode voor evaluatie na brand Om de ontwikkelde methoden te valideren wordt een experimenteel testprogramma uitgevoerd