Project

Studie naar mechanismen van melanocyt destructie in halo naevi, regressie bij melanoom en melanoom geassocieerde depigmentatie.