Project

Effect van de beleidsmaatregelen die ter gelegenheid van de verkiezingen van 8/10/2006 werden genomen ter bevordering van de gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen aan het lokaal en provinciaal bestuur

Code
174H1208
Looptijd
01-04-2008 → 18-08-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
cijfermateriaal gender politieke participatie verkiezingen pariteit
 
Projectomschrijving

Met de wijzigingen aan de kieswetgeving beoogde de decreetgever een gelijke aanwezigheid van mannen en vrouwen te bekomen onder de kandidaten voor de gemeenteraden. De vraag rijst in welke mate deze verplichte pariteit ook werd omgezet in de aanwezigheid van beide geslachten in de verkozen raden evenals in de uitvoerende organen van deze besturen.