Project

Bescherming van vleeskuikens tegen een breed spectrum van Salmonella serotypes door toepassing van kolonisatie-inhibitie met gedefinieerde levend verzwakte stammen.