Project

Sabbatical Ben Derudder

Code
38801519
Looptijd
01-09-2019 → 30-06-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Urban and regional geography
Trefwoorden
Wereldsteden mondialisering
 
Projectomschrijving

In dit project wordt een poging ondernomen om nieuwe geografische patronen op wereldschaal te begrijpen aan de hand van stedelijke ontwikkelingen. De mondialisering van bedrijfsnetwerken wordt daarbij vanuit een stedelijk perspectief genalyseerd, d.w.z. steden worden gezien als de centrale plaatsen van waaruit grootschalige economische processen worden aangestuurd en gecoördineerd. Op basis van een conceptuele en een empirische uitbreiding van het wereldstedenonderzoek worden de voornaamste mondialiseringsfases van de 21ste eeuw beschreven. Dit specifieke onderzoeksdomein wordt hierbij gecontextualiseerd en geheroriënteerd binnen de ruimere literatuur omtrent steden-in-mondialisering, waarbij de extensieve, intensieve and Chinese mondialiseringsfases worden besproken zoals die naar voor komen in de kantoornetwerken van 175 van 's werelds grootste productieve-dienstenfirma's overheen 707 steden. Een innovatieve combinatie van netwerkanalyse en multivariate analyse wordt gebruikt om de cummulatieve, interagerende, overlappende, en zich ontvouwende geografieën van deze mondiale economische patronen bloot te leggen. De overkoepelende theoretische doelstelling hiervan is om aan te tonen dat deze drie mondialiseringfsfases en -processen de geografische context aanreiken voor de 21ste eeuw, alsook om de stadsgeografieën van elke van deze mondialiseringsfases en -processen te beschrijven met het oog op het duiden van hun bredere betekenis binnen de hedendaagse wereldeconomie.