Project

HiPEAC: High Performance, Edge And Cloud computing

Acroniem
HIPEAC7
Code
41Y04522
Looptijd
01-12-2022 → 31-05-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • System software and middleware
    • Cloud computing
    • Distributed systems
    • Parallel computing
Trefwoorden
IoT cloud computing edge computing
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het doel van HiPEAC is het stimuleren en versterken van de ontwikkeling van een dynamisch Europees ecosysteem dat de digitale transformatie van Europa ondersteunt. Het doet dit door toekomstig onderzoek en innovatie in een aantal opkomende technologieën, sectoren en waardeketens te stimuleren. Het doel op langere termijn is het leiderschap van Europa in de wereldwijde data-economie te versterken en om de digitale en groene transities te versnellen. Daartoe zullen we Europese partnerschappen en betrokken belanghebbenden mobiliseren en met elkaar in contact brengen. We zullen met hen ook een visie ontwikkelen voor de ontwikkeling van toekomstige computertechnologieën, platformen en it-diensten.

Het belangrijkste doel is het ondersteunen en bijdragen aan snelle technologische ontwikkeling, marktintroductie en digitale autonomie van Europa (hardware en software). HiPEAC doet dit door bestaande initiatieven te verbinden en op te schalen, door de belanghebbenden mee te betrekken, en door de voorwaarden voor grootschalige marktintroductie te verbeteren. De volgende generatie computers en ontwikkelde systeemtechnologieën en toepassingen zullen de Europese autonomie in de data-economie vergroten. Dit is nodig om toekomstige hypergedistribueerde applicaties te ondersteunen en nieuwe kansen te bieden voor toekomstige digitale toepassingen en de transformatie van de economie en de samenleving, nieuwe bedrijfsmodellen, economische groei en het scheppen van banen.

Het HiPEAC CSA-voorstel richt zich rechtstreeks op onderzoek, innovatie en ontwikkeling van de volgende generatie computers en systeemtechnologieën en toepassingen. Het algemene doel is om de Europese waardeketens en waardenetwerken te ondersteunen in computer- en systeemtechnologieën in het hele computercontinuüm, van cloud tot edge computing tot het internet-of-things (IoT).

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.