Project

Energie opslag in de geologische ondergrond: de impact van zout precipitatie in poreuze media

Code
3G005120
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Hydrogeology
Trefwoorden
energieopslag Zout poreuze media
 
Projectomschrijving

Hernieuwbare energie, zoals wind- end zonne-energie, is belangrijk
om de klimaatsverandering tegen te gaan. Omdat de productie
hiervan varieert over de tijd, is het waardevol om energie te kunnen
opslaan wanneer er een surplus is, en die dan te gebruiken op
momenten van grote vraag. Een veelbelovende technologie is het
inpompen van waterstofgas of lucht onder druk in de porieen van
ondergrondse gesteentelagen. Zouten uit het zoutrijke water
aanwezig in deze porieen, kunnen dan echter uitkristalliseren en zo
de stroming van opslaggassen belemmeren. Ondanks de grote
impact dat dit heeft op het het toepassen van deze technologie,
begrijpt men momenteel nog niet goed waar en in welke
omstandigheden dit plaatsvindt, door het samenspel van de fysica
van het proces en geologische heterogeneiteit.
Hier stellen we voor om dit te onderzoeken op de schaal van de
porieen tot die van volledige opslagreservoirs (km-schaal). We zullen
een beter fundamenteel begrip van zoutblokkage bekomen door
precipitatie porie-per-porie te volgen met hoge-resolutie X-stralen
tomografie. Onze hypothese is dat het succesvol opschalen van deze
modellen op de porieschaal rekening moet houden met
heterogeniteiten op de mm- tot cm-schaal (bv. gelaagdheid). Hiertoe
zullen we experimenten combineren met numerieke modellen. Ten
slotte zullen we de impact van de nieuwe modellen testen door ze te
implementeren in simulaties op reservoir-schaal. Dit zal tot nieuwe,
accurate inzichten omtrent dit probleem leiden.